fbpx

Program “Moje Ciepło”


Program umożliwi dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy nowych domów. Przewidziane są dopłaty do montażu oraz zakupu układów z pompą ciepła  w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Dzięki temu nowy program będzie uzupełniał poprzedni „Czyste Powietrze”.

Program „Moje Ciepło” kierowany jest do osób fizycznych, którymi są właściciele lub współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych.

  • W rozumieniu programu za nowy dom uważany jest budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
  • Na dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła mogą ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Dotacja udzielana przez NFOŚiGW będzie na poziomie 30% – 45% kosztów kwalifikowanych projektu. Oczywiście będzie to zależne od rodzaju użytej pompy ciepła. Kwota maksymalnego dofinansowania to 21 tys. zł dla pomp gruntowych oraz 7 tys. zł dla pomp powietrznych, kwoty odnoszą się do jednej instalacji.

Pompy ciepła zostały objęte dofinansowaniem muszą spełniać następujące wymagania:

  • w przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C;
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. 

Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu.

Jakie warunki musi spełniać dom?

Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła z programu „Moje Ciepło” jest podwyższony standard energetyczny budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie:

  • 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
  • 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Oznacza to, że dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom nowych budynków, charakteryzujących się wysoką energooszczędnością.

Kiedy nabór wniosków?

Nabór wniosków do programu „Moje Ciepło” wystartował 29 kwietnia 2022 r. i przeprowadzany jest w formie elektronicznej. Będzie odbywać się w trybie ciągłym do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Więcej informacji: www.mojecieplo.gov.pl